0989 00 10 20

Showing 1–12 of 29 results

Cây Sen Tắm Đứng

CS01 (Nóng – Lạnh)

5,100,000 

Cây Sen Tắm Đứng

CS02 (Nóng – Lạnh)

5,850,000 

Cây Sen Tắm Đứng

CS04 (Nóng – Lạnh)

7,350,000 

Cây Sen Tắm Đứng

CS05 (Nóng – Lạnh)

8,100,000 

Tay Sen & Vòi Xịt VS

TS03 (ABS)

480,000 

Tay Sen & Vòi Xịt VS

TS04 (ABS)

540,000 

Vòi Hồ

VH01

435,000 
735,000 
525,000 
705,000 
1,035,000 
1,170,000